Vision, Mission, Values, & Goals

Choosing Kapi‘olani Community College

Alaka‘i ‘ia mākou e kā mākou nu‘ukia like, lawena waiwai like, a me ka hoʻokō kuleana haumāna like ma o ke kāko‘o ‘i‘ini, ke a‘o, ka hoʻokō pahuhopu, me ka palapala ‘o Hawai‘i Papa o Ke Ao.

We are guided by our shared vision, values and commitments and by the recommendations of Hawai‘i Papa O Ke Ao.

‘Ōlelo Nu‘ukia – Vision

He Kula Nui Kāko‘o ‘Ōiwi ‘o Kapi‘olani Kula Nui Kaiāulu a na kā lākou mau haumāna puka e hoʻoikaika i ke kaiāulu o ko Hawai‘i mau kaiāulu like ‘ole ma ka honua e loli mau.

Kapi‘olani Community College is a model indigenous serving institution whose graduates strengthen the social, economic, and sustainable advancement of Hawai‘i and the world.

Ala Nu‘ukia – Mission

He hale hāmama ‘o Kapi‘olani Kula Nui Kaiāulu no nā ‘ano kaiāulu like ‘ole, e hoʻolako i nā kānaka ho‘ākea ‘ike e hiki aku i ka pahuhopu ‘imi na‘auao, ‘imi ‘oihana, a hoʻolaulā ‘ike. He loa‘a nā palapala a‘o, nā kēkelē mua puka, me nā polokalamu ho‘īli kula he kilohana wale e hoʻomākaukau i nā haumāna maoli, kūloko, kaumoku‘āna, kau‘āina no ka mua he lako.

Kapi‘olani Community College provides open access to higher education opportunities in pursuit of academic, career, and lifelong learning goals to the diverse communities of Hawai‘i. Committed to student success through engagement, learning, and achievement, we offer high quality certificates and associate degrees, and transfer pathways that prepare indigenous, local, national, and international students for their productive futures.

Nā lawena waiwai – Values

Hoʻohanohano ‘ia ka ho‘īlina a ka Mō‘īwahine o Kapi‘olani e Kapi‘olani Kula Nui Kaiāulu ma o kēia mau lawena waiwai:

Kapi‘olani Community College honors the legacy of Queen Kapi‘olani through these values:

  • Kūpono: Practicing honesty and integrity with clarity in all relationships.
  • Kuleana: Sharing a common responsibility to support the future of our students, college, community, land, and sea.
  • Mālama: Protecting and perpetuating ancestral knowledge.
  • Kūloa‘a: Ensuring that the needs of our students are met with support and service.
  • Kūlia: Creating meaningful curricula and learning experiences that serve as a foundation for all to stand and move forward.

Apply Now!

You feel it in the air and the warmth of the sun. You want to learn at a school in touch with the natural rhythm of Hawai’i. You’ll fit right in at Kapi’olani Community College. You’re more than ready!