Vision, Mission, Values, & Strategic Plan

Choosing Kapi‘olani Community College

Alaka‘i ‘ia mākou e kā mākou nu‘ukia like, lawena waiwai like, a me ka hoʻokō kuleana haumāna like ma o ke kāko‘o ‘i‘ini, ke a‘o, ka hoʻokō pahuhopu, me ka palapala ‘o Hawai‘i Papa o Ke Ao.

We are guided by our shared vision, values and commitments and by the recommendations of Hawai‘i Papa O Ke Ao.

‘Ōlelo Nu‘ukia – Vision

He Kula Nui Kāko‘o ‘Ōiwi ‘o Kapi‘olani Kula Nui Kaiāulu a na kā lākou mau haumāna puka e hoʻoikaika i ke kaiāulu o ko Hawai‘i mau kaiāulu like ‘ole ma ka honua e loli mau.

Kapi‘olani Community College is a model indigenous serving institution whose graduates strengthen the social, economic, and sustainable advancement of Hawai‘i and the world.

Ala Nu‘ukia – Mission

Na Ke Kula Nui Kaiāulu ʻo Kapiʻolani e hoʻāmana i nā kānaka ʻimi naʻauao a pau e hoʻokō i kā lākou mau pahuhopu pilikino, hoʻonaʻauao a ʻimi ʻoihana i loko nō o ke kaiāulu puni honua e paipai i ke kūpono, ka loli pono, me nā ʻano o nā kānaka like ʻole. I hoʻohanohano i ka ʻāina, ka ʻōiwi, a me ka hoʻoilina o ka Mōʻīwahine Kapiʻolani, paʻa kuleana ke aʻo aku, ke aʻo mai, ke aʻo lawena waiwai me ka moʻomeheu Hawaiʻi i ke Kōleke.

Kapi‘olani Community College empowers all learners to achieve their personal, educational, and career goals in a global community that promotes excellence, innovation, and diversity. To honor ‘āina, ‘ōiwi, and the legacy of Queen Kapi‘olani, the College is committed to teaching, learning, and practicing Hawaiian values and culture.

Nā lawena waiwai – Values

Hoʻohanohano ‘ia ka ho‘īlina a ka Mō‘īwahine o Kapi‘olani e Kapi‘olani Kula Nui Kaiāulu ma o kēia mau lawena waiwai:

Kapi‘olani Community College honors the legacy of Queen Kapi‘olani through these values:

  • Kūpono: Practicing honesty and integrity with clarity in all relationships.
  • Kuleana: Sharing a common responsibility to support the future of our students, college, community, land, and sea.
  • Mālama: Protecting and perpetuating ancestral knowledge.
  • Kūloa‘a: Ensuring that the needs of our students are met with support and service.
  • Kūlia: Creating meaningful curricula and learning experiences that serve as a foundation for all to stand and move forward.

Apply Now!

You feel it in the air and the warmth of the sun. You want to learn at a school in touch with the natural rhythm of Hawai’i. You’ll fit right in at Kapi’olani Community College. You’re more than ready!